Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Veneco legt bufferzone aan voor nieuw bedrijvenpark

Momenteel ziet het perceel grond ten westen van het kerkhof er als een kale vlakte uit. Binnenkort worden daar bomen, struiken en haagjes geplant.

Als voorbereiding op de aanleg van het nieuwe bedrijvenpark is Veneco vorige week begonnen met de voorbereiding van de groene bufferzone die tussen het bedrijvenpark en de woningen langs de N9 komt.

Het dossier voor het nieuwe bedrijvenpark werd opgestart toen Johan De Roo nog burgemeester van Maldegem was. De gemeente besliste toen om zelf geen geld en tijd in dat project te steken en gaf Veneco de opdracht om het bedrijvenpark aan de Ringbaan te realiseren.

Er kwam de afgelopen jaren in Maldegem veel kritiek op Veneco omdat er geen schot in het dossier kwam, maar nu is het dossier in zijn beslissende fase gekomen.

De straat op het bedrijvenpark en de nutsvoorzieningen kunnen pas aangelegd worden als het archeologisch onderzoek op de site, dat wettelijk verplicht is, volledig is afgerond. Met de aanleg van de groene bufferzone die in het plan van het bedrijvenpark voorzien is kan echter nu al begonnen worden.

Bufferzone

In opdracht van Veneco, dat instaat voor de realisatie van het bedrijvenpark, begint aannemer Mahieu uit Oudenburg op de site met de voorbereiding van de aanleg van de bufferzone.

“Ten westen van de begraafplaats komt een bredere boszone met aanpalend een hoogstammige boomgaard met streekeigen fruitbomen.

De realisatie van wandelpaden doorheen de groenstructuren zullen voor een verbinding zorgen tussen de bedrijvensite en de omgeving. De tweede fase van de groeninrichting gebeurt na het beëindigen van de infrastructuurwerken op het nieuwe bedrijventerrein.

Momenteel voert op het terrein de firma De Logi & Hoorne het wettelijk voorziene archeologisch onderzoek uit. Pas na vrijgave van het terrein worden de eigenlijke infrastructuurwerken uitgevoerd.

Bij de uitwerking van de groenstructuren streven we naar een extensieve inrichting waar het stimuleren van biodiversiteit centraal staat. We kozen voor streekeigen soorten bomen en heesters.

In totaliteit komen er op de site 200 hoogstammige bomen, ruim 4.800 bosgoedplanten en 2.800 haagplanten.

In combinatie met 1,7 ha bermstroken (waarvan 1,30 ha extensieve zones met bloemrijk grasland) en 3 ha bijkomend aangelegde infiltratiebekkens, zal ± 6,3 ha van de uitbreidingszone een blauw-groene invulling krijgen. Deze groenzones bepalen mee de beeldkwaliteit van het bedrijvenpark”, lichtte Wendy Van Laere van Veneco de plannen van de bufferzone toe.

Deel dit artikel via :

Reacties gesloten