Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Twaalf skeletten en een waterput: eerste belangrijke archeologische vondsten onder Oud Stadhuis en Oud Schepenhuis

Archeologe Jana Van Nuffel en haar team van De Logi & Hoorne hebben tijdens de eerste dagen van hun opgravingen al belangrijke vondsten gedaan.

Toen de firma E-Crane uit Adegem in 2017 het Oud Stadhuis en het Oud Schepenhuis in de Marktstraat kocht van de gemeente Maldegem, vroegen veel mensen zich af waarom manager Lieven Bauwens tot deze aankoopkoop overging.

Weinig mensen wisten toen dat de heer Bauwens een archeologie-mecenas is: hij wou in de eerste plaats voorkomen dat deze historisch waardevolle gebouwen in niet-Maldegemse handen vielen.

Hij wil de beide gebouwen, na hun renovatie, een nieuwe bestemming geven die een meerwaarde voor het centrum van Maldegem zal betekenen.

Lange weg
Omdat het om beschermde gebouwen gaat die grondig gerenoveerd moeten worden kijken er verschillende diensten mee over de schouders van de projectgroep, die bestaat uit de familie Bauwens, aangevuld met coördinator Gino Braet.

Voordat er plannen mochten gemaakt worden moest er eerst een gedetailleerde beschrijving worden opgemaakt van de gebouwen in hun oorspronkelijke staat. In die periode kreeg het publiek de gelegenheid om nog even een kijkje te nemen in de gebouwen die gedurende eeuwen het sociaal en economisch leven van Maldegem mee hebben bepaald.

Het dossier heeft al een lange weg afgelegd en sinds kort zijn er ook activiteiten waar te nemen in de gebouwen.

Archeologisch onderzoek
Omdat er bij de renovatie beschermde gebouwen betrokken zijn moet er, vooraleer er met de werken mag begonnen worden, eerst een archeologisch onderzoek op de site gebeuren. Daarvoor heeft de projectgroep het archeologisch project- en adviesbureau De Logi & Hoorne uit de Canadezenlaan in Adegem onder de arm genomen.

Uit de historische gegevens wisten de mensen van De Logi & Hoorne dat het Oud Schepenhuis in de 16de eeuw werd gebouwd en dat het Oud Stadhuis uit de daaropvolgende eeuw dateert.

Vorige week werden op 10 plaatsen op de site proefsleuven gedolven. Die proefsleuven bevestigden onder meer dat het Oud Stadhuis op een gedeelte van een oud kerkhof werd gebouwd.

Tijdens de opgravingen werden, naast enkele losse beenderen, ook 12 anatomisch in goede staat verkerende skeletten aangetroffen. Aan de manier waarop de skeletten lagen kon worden opgemaakt dat het om een christelijke begraafplaats ging.

Bij het aanleggen van een van de proefsleuven kwamen de archeologen ook op een waterput, die behoorde bij een nabijgelegen paardenstal.

Ook in het Oud Schepenhuis werden belangrijke vondsten gedaan: daar werden fundaties van gebouwen blootgelegd die verwijzen naar gebouwen uit de 12de eeuw.

Toekomst
De eerste fase van de opgravingen kan worden afgerond. Nu worden de resultaten van de opgravingen verder onderzocht en verwerkt. De resultaten van dat onderzoek zullen bepalend zijn voor verder archeologisch onderzoek.

Welke plaatsen en vondsten verder nog worden onderzocht zal door de Diensten van Erfgoed en Landschappen worden bepaald.

Deel dit artikel via :

1 reactie op “Twaalf skeletten en een waterput: eerste belangrijke archeologische vondsten onder Oud Stadhuis en Oud Schepenhuis

  1. Nicole
    4 mei 2020 om 21:58

    Bedankt om iedere week een gazedde uit te brengen!
    Veel respect voor al het werk dat jullie daarvoor doen..
    Super