Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Terug naar school

Ook in de VBS De Papaver was het tot en met donderdag druk werken om alles klaar te krijgen om vrijdag de leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar opnieuw te kunnen ontvangen.

In ons landje, waar de politici er zelfs in deze moeilijke tijden maar niet in slagen om samen een eenduidige oplossing voor een probleem te vinden, moest er bijgevolg ook weer een compromis gevonden worden voor de heropening van de scholen die door het uitbreken van de coronacrisis waren gesloten.

Uiteindelijk werd besloten dat de leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar van het basisonderwijs en de leerlingen van het 6de en 7de jaar van het beroepsonderwijs van het secundair onderwijs vanaf maandag 18 mei opnieuw les mogen volgen.

Als test mochten de scholen zelf beslissen of zij op vrijdag 15 mei hun deuren al openden. Net als de meeste scholen in Vlaanderen was er ook bij de Papaver in Adegem vrijdag al een schooldag.

Een schooldag na de coronasluiting ziet er gans anders uit dan een schooldag van voor 12 maart: de ouders die hun kinderen naar school brengen en ze afhalen mogen niet meer op de speelplaats komen. Zij moeten voor de kleine schoolpoort blijven.

Het eerste wat de kinderen moeten doen als ze op school komen is hun handen ontsmetten. Het aantal leerlingen per klas mag niet hoger liggen dan 14.

De leerlingen van het 2de leerjaar krijgen de komende weken les in Den Hoogen Pad. Daarom moesten bij De Papaver alle klassen worden ontdubbeld.

Omdat er ook nog lokalen nodig zijn voor de opvang van leerlingen van de andere klassen die naar de opvang komen en omdat de kinderen ook niet allemaal op dezelfde speelplaats terecht kunnen, verhuisden de leerlingen van het 2de leerjaar tijdelijk naar Den Hoogen Pad.

De leerlingen moeten altijd, ook tijdens de speeltijd, in dezelfde groep blijven. Zij moeten geen mondmaskers dragen, maar de leerkrachten moeten dat wel.

Net als in de andere scholen in Maldegem dragen de leerkrachten bij De Papaver gezichtsschermen. Zij moeten er zowel tijdens de lessen als tijdens de speeltijd op toezien dat de kinderen voldoende afstand houden en dat zij ook regelmatig de handen wassen.

Maximum
Wij waren vrijdag op bezoek bij De Papaver, de Ark en De Driesprong. Overal kregen we te horen dat er na vrijdag een evaluatie zou volgen en dat sommige maatregelen nog wat zullen aangepast worden.

Voor alle scholen was het duidelijk dat het praktisch onmogelijk is om onder dezelfde voorwaarden nog meer klassen opnieuw op te starten.

Er zal ook moeten uitgekeken worden naar oplossingen voor de opvang van de leerlingen die naar school komen maar die nog geen les mogen volgen. Sommige scholen dreigen lokalen en personeel te kort te komen.

Ook voor de kuisploegen zijn het zwaardere dagen geworden: de stoelen en de tafels van de leerlingen moeten ’s middags en ’s avonds ontsmet worden en ook het ander materiaal en meubilair moet meer aandacht krijgen.

De directies en leerkrachten kijken uit naar wat er op de volgende bijeenkomst van de nationale veiligheidsraad beslist zal worden.

Deel dit artikel via :

Reacties gesloten