Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Opnieuw piper-serenades in Adegem Dorp

Sinds vorige week brengt piper Diederik De Jaeger opnieuw iedere avond van in het portaal van de kerk een serenade voor de stille helden van het coronacrisis.

Nadat Diederik De Jaeger op dinsdag na Pasen het dringende verzoek had gekregen om ’s avonds in Adegem Dorp geen serenade meer te spelen voor de stille helden van de Coronacrisis moest het programma van de dagelijkse korte hulde aan de stille helden worden aangepast.

Onmiddellijk na het luiden van de klokken klonk het applaus en Martine zorgde er met een kleine installatie voor dat er op dat applaus toch een streepje pipermuziek weerklonk. Daarop volgde een tweede applaus.

Lang heeft dat aangepaste programma niet geduurd: een aantal opmerkzame geesten zorgden ervoor dat Diederik van uit de inkom van zijn woning toch zijn serenade kon brengen. Omdat hij voor het opluisteren van herdenkingsplechtigheden af en toe ik de kerk repeteert stelde pastoor Luc hem voor om zijn dagelijkse serenade vanuit het portaal van de kerk te brengen.

Tot ieders tevredenheid weerklinkt er nu opnieuw echte pipermuziek in Adegem Dorp. Zaterdagavond was die serenade niet alleen voor de stille helden van de coronacrisis, maar ook voor de vele slachtoffers van het coronavirus.

Afstand houden
Het publiek dat aan de dagelijkse hulde deel neemt is er na het Paasincident niet kleiner op geworden: het aantal mensen dat ’s avonds naar Adegem Dorp afzakt om deel te nemen aan de korte hulde is de laatste dagen zelfs nog toegenomen.

Om te voorkomen dat er zich nog problemen zouden voordoen in verband met het samenscholingsverbod, hebben de initiatiefnemers van de korte hulde met enkele trouwe deelnemers afgesproken om er mee over te waken dat iedereen zich keurig houdt aan het verplichte afstand houden.

Nieuwkomers die de coronamaatregelen even vergeten worden daar door één van die mensen op een onopvallende wijze op gewezen.

Deel dit artikel via :

Reacties gesloten