Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Nieuwjaarsdrink in de Zandring

Tijdens de nieuwjaardrink werden de borden voorgesteld die binnenkort in het straatbeeld van de Zandring zullen verschijnen.

Zaterdagavond waren de inwoners van de Ringbaan, Zandakkers en Blekkersgat voor de jaarlijkse nieuwjaarsdrink verwacht in de jeugdlokalen in de Zandakkers.

Kaat Vermeulen, voorzitter van het wijkcomité, blikte in haar welkomstwoord terug op de activiteiten van het voorbije jaar en had het ook even over de activiteiten die dit jaar gepland zijn.

Zij had het ook over het archeologisch onderzoek dat op het toekomstig industrieterrein werd uitgevoerd. De firma die het onderzoek uitvoerde zal de resultaten over enkele maanden vrijgeven. Het buurtcomité wil die resultaten dan met de mensen van de wijk bespreken.

Daarna sneed Kaat het onderwerp veiligheid aan: zij verwees naar de ongevallen die er het voorbije jaar op een van de kruispunten in de wijk zijn gebeurd. Daarnaast had ze het ook over de auto’s die te snel door de wijk razen en over de zware vrachtwagens die, hoewel ze daar niet mogen rijden, toch regelmatig de wijk onveilig maken.

BORDEN
Om de automobilisten er attent op te maken dat er in de wijk traag moet gereden worden heeft het buurtcomité een viertal borden gemaakt met de tekst “TRAAG, WIJ SPELEN GRAAG”. Die borden zullen eerstdaags op de invalswegen van de wijk worden geplaatst.

Een van de aanwezigen merkte op da de inwoners van de wijk zelf het goede voorbeeld moeten geven. Zij heeft duidelijk weet van inwoners van de wijk die het zelf in hun wijk niet zo nauw nemen met de snelheid.

INDUSTRIETERREIN
Om de zware vrachtwagens buiten hun wijk te houden kijken de inwoners van de Zandring naar het gemeentebestuur. Burgemeester Bart Van Hulle, die ondertussen op krukken was binnengekomen, verzekerde de aanwezigen dat het probleem met de vrachtwagens zichzelf zal oplossen als het nieuwe industrieterrein wordt aangelegd.

Het is de bedoeling dat de werken op het toekomstige industrieterrein op het einde van dit jaar beginnen. In de plannen is een vernauwing voorzien in de Ringbaan, zodat de zware vrachtwagens van op het industrieterrein niet meer naar de Ringbaan kunnen.

De burgemeester had het ook nog over het fietspad dat er in de Krommewege moet komen en dat moet worden doorgetrokken naar de Ringbaan. Ook daar zal de komende jaren werk van gemaakt worden.

Na dat officiële gedeelte was het tijd voor de gezellige babbel bij een hapje en een drankje.

Deel dit artikel via :

Reacties gesloten