Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Maldegem wil niet betalen voor de restauratie van de kerk in Eeklo

Het dossier voor de restauratie van de H. Antonius van Paduakerk in Balgerhoeke is klaar voor uitvoering.

Bij de gemeenteraadsleden van Eeklo was er tevredenheid toen aangekondigd werd dat er werk kon gemaakt worden van de restauratie van de kerk van de H. Antonius van Padua in Balgerhoeke.

Dat dossier sleept zoals de meeste dossiers van restauratie van openbare gebouwen al jaren aan. Aan het dossier kleeft een prijskaartje van 900.000 euro. Er duiken nu nieuwe problemen op in verband met de financiering van de restauratie.

Verdeelsleutel
Maldegem gooit roet in het eten omdat het weigert zijn wettelijk deel van de kosten (176.000 euro) te betalen. Voor het verdelen van de factuur bestaat er een verdeelsleutel. De Vlaamse gemeenschap neemt 276.000 euro voor zijn rekening en de kerkraad betaalt 200.000 euro. De rest van de factuur moet door de gemeentebesturen van Maldegem en Eeklo opgehoest worden. De verdeelsleutel voor dit bedrag is vastgelegd in het decreet op de erediensten. Voor Maldegem is het aandeel 45% van het bedrag.

Door dat decreet betaalt Maldegem ook jaarlijks een deel van de werkingskosten van de kerken in Balgerhoeke en Oostwinkel. Die regeling werd destijds zo beslist, omdat mensen van Adegem naar Balgerhoeke en Oostwinkel naar de mis gingen. De gemeentegrenzen vallen immers niet overal samen met de parochiegrenzen.

Niet uitgelegd
Dat Open VLD, de grootste fractie binnen de Maldegemse meerderheid, tegen deze verdeelsleutel en tegen het decreet is, hebben zij in het verleden, toen zij nog in de oppositie zaten, meermaals laten horen. Een wijziging van dat decreet ligt echter niet binnen de bevoegdheid van de gemeentebesturen maar binnen die van de federale regering en daar staat niemand te springen om aan dat dossier te beginnen.

”Wij zijn op de hoogte van het decreet maar wij krijgen het aan de inwoners van Maldegem niet uitgelegd dat, terwijl wij onze investeringen in de kerken in onze eigen gemeente terugschroeven, wij daar een groot bedrag zullen betalen voor een kerk die niet eens op ons grondgebied staat”, legde schepen Nicole Maenhout (N-VA) uit.

Procedure
Het Maldegemse schepencollege is er zich van bewust dat het tegen een bestaand decreet ingaat, maar het wil zien hoever het daarmee kan geraken.

Bij het Stadsbestuur in Eeklo maakt men zich nog niet druk over het dossier. Zij zullen de voorziene procedure volgen. In de eerste plaats zal men vanuit Eeklo proberen om Maldegem te overtuigen om toch zijn deel te betalen. Levert die poging niets op, dan kan de tussenkomst van de gouverneur worden ingeroepen. Levert ook die tussenkomst niets op, dan kan het dossier bij de rechtbank belanden. Tegen die tijd zijn we opnieuw enkele jaren verder…

Deel dit artikel via :

Reacties gesloten