Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Het tracé van het fietspad wordt niet gewijzigd

De aanleg van het veloSTRAIL-systeem aan de spoorwegovergang in de Oude Staatsbaan zorgt er niet voor dat de knik in het fietspad daar verdwijnt.

Nadat het Stoomcentrum aan de spoorwegovergang in de Oude Staatsbaan een veloSTRAIL-systeem had aangelegd ligt die overweg er zo vlak als een biljartlaken bij.

Enkele wielertoeristen suggereerden dat door de nieuwe toestand van de overweg de knik in het fietspad daar niet meer nodig is en dus mag verdwijnen.

Bij het Stoomcentrum wil men in het belang van de veiligheid van de fietsers van geen wijziging van het traject van het fietspad weten. “De knik in het fietspad is er om veiligheidsredenen en op wettige basis gekomen. Er werd, om de veiligheid van de fietsers nog te verhogen, extra signalisatie aangebracht. Wij zien dan ook geen reden om aan het tracé een wijziging aan te brengen. De fietsers, ook de wielertoeristen, moeten het tracé van het fietspad blijven volgen en hun snelheid aan de knik aanpassen” merkte Rik Degruyter, secretaris en penningmeester van het Stoomcentrum, op.

De heer Degruyter wist ook te vertellen dat het veloSTRAIL-systeem niet gebaseerd is op een technisch ingewikkeld systeem. “In de Oude Staatsbaan werden aan de overweg nieuwe sporen met smallere voegen aangelegd. In die voegen zitten rubberblokken. Die blokken worden naar beneden gedrukt als er een trein over rijdt. De blokken komen, nadat de trein is gepasseerd, automatisch weer naar boven” legde de heer Degruyter uit.

Jaarlijks moeten de blokken eenmaal van tussen de voegen van de sporen worden gehaald om ze te kuisen.

Deel dit artikel via :

Reacties gesloten