Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Glascontainer al wekenlang niet meer bereikbaar

Tientallen mensen kwamen bij de glascontainers, maar moesten hun glas terug mee naar huis nemen.

Nu de gemeente een pak geld uitgegeven heeft om over een eigen wekelijks informatiekanaal te beschikken en zelf te bepalen wat er daarin wel en niet mag verschijnen, zou je als burger toch mogen verwachten dat onder meer alle nuttige informatie in verband met wegenwerken een plaats zou krijgen in het informatieblad.

Wij kregen de vraag waarom wij nog niet hadden gemeld dat de glascontainer aan Den Hoogen Pad tijdelijk buiten gebruik is. De mensen die bij de glascontainer kwamen en niet aan sluikstorten wilden doen moesten hun glas terug mee naar huis nemen omdat er aan de afgesloten glascontainer ook geen vermelding staat waar de mensen wel met hun glasafval terecht kunnen. Wij hebben dat niet gemeld in ons wekelijks nieuws omdat wij er niet van op de hoogte waren.

In Adegem Dorp werd het verkeer de voorbije week tijdelijk met verkeerslichten geregeld.

Zoals het hoort had de firma die in Adegem Dorp het voetpad openbrak om aan de nutsleidingen te werken de mensen in Adegem Dorp van die werken op de hoogte gebracht. Om die werken veilig te laten verlopen werd in de werfzone het verkeer door lichten geregeld. Van dat laatste werd echter noch door de aannemer noch door de gemeente melding gemaakt.

De bevolking klaagt niet alleen over het gebrek aan informatie over werken in de gemeente die voor hinder kunnen zorgen, maar kijkt ook uit naar de officiële berichtgeving over onder meer de toestand in het schepencollege en over de beslissing van de provincie in verband met de Maldegemse wooncode.

Dat zijn punten die tijdens de openbare zitting van de gemeenteraad besproken werden maar die hun weg nog niet gevonden hebben naar het wekelijks gemeentelijk informatieblad.

Deel dit artikel via :

Reacties gesloten