Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Dienst toezicht op lokale besturen tikte Maldegem op de vingers

Na een klacht van Groen heeft de dienst Toezicht op Lokale Besturen de gemeente Maldegem op de vingers getikt omdat “Het lelijke Zwaantje”, de brochure die eind vorig jaar was uitgegeven, te politiek getint was.

Eind vorig jaar viel bij iedereen in Maldegem een brochure in de brievenbus met als inhoud het sprookje van “Het lelijke Zwaantje”. “Met dit sprookje geven wij de bevolking, op een manier die iedereen kan begrijpen, meer inzicht in het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente”, verdedigde burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) de brochure die mee ondertekend was door leden van het schepencollege.

Het sprookje werd bij de bevolking op gemengde gevoelens onthaald. De oppositiepartijen konden er niet mee lachen: zij vonden het een politiek pamflet van de meerderheidspartijen dat door de gemeente werd betaald.

Groen hield het niet alleen bij verbaal protest: de partij pakte zelf uit met een ander sprookje en Stefaan Standaert diende klacht in bij de Dienst Toezicht op Lokale Besturen.

De hetze rond het sprookje is al lang verdwenen, maar de behandeling van de klacht ging verder. Onlangs heeft de dienst een uitspraak gedaan. Daarin stelt hij dat de brochure te politiek gekleurd is en vooral een aanval is op het vorige beleid.

“De uitspraak ligt volledig in de lijn van onze verwachtingen. Op basis van die uitspraak verwachten wij van de ondertekenaars van de brochure dat zij persoonlijk het bedrag dat de gemeente betaalde voor de brochure persoonlijk in de gemeentekas storten”, liet de heer Standaert weten.

Deel dit artikel via :

Reacties gesloten