Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Afscheid van de GBS De Kruipuit

Dit is de laatste foto van de directie en de leerkrachten van de GBS De Kruipuit. Vanaf volgend jaar maakt de school deel uit van het Gemeenschapsonderwijs.

Gewoonlijk nemen de scholen op een feestelijke wijze afscheid van een schooljaar. Omdat er door de coronacrisis van geen normaal schooljaar kan gesproken worden was het ook niet abnormaal dat er bij de meeste scholen op de laatste schooldag een minder feestelijke sfeer heerste. Zij namen afscheid van een schooljaar dat door de coronacrisis een groot deel van hun vrije tijd had gekost (het maken en herwerken van plannen) en met de wetenschap dat zij ook het komend schooljaar nog de naweeën van de crisis zullen ondervinden.

Op de Kruipuit in Adegem was de sfeer zo mogelijk nog bedrukter dan in de andere scholen. Daar namen zij niet alleen afscheid van het schooljaar. Het einde van het schooljaar betekende daar ook het einde van de Adegemse gemeenteschool. Vanaf volgend schooljaar maakt de school deel uit van de koepel van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Als extraatje is er ook nog de tuchtprocedure die door de gemeente Maldegem tegen een van de directeurs is ingezet.

Geschiedenis
Pas van in de 19de eeuw is er informatie gekend over het onderwijs op de Kruipuit. Vanaf 1843 was de gemeente verplicht om in te staan voor gratis onderwijs voor arme kinderen. Op de Kruipuit werd daarvoor aanvankelijk beroep gedaan op privaatonderwijs.

Het is pas in 1872 dat er wordt gesproken van de gemeenteschool op haar huidige locatie. De school had soms meer dan 150 leerlingen. Met de schoolstrijd (1879-1884) kwam er ook een school op Onderdijke. Het ging onder meer daardoor bergaf met de school op de Kruipuit. Bij gebrek aan leerlingen dreigde ze te moeten sluiten, maar de gemeente Adegem heeft er toen voor gekozen om de school op de Kruipuit in stand te houden.

Omdat er op de Kruipuit geen kleuterschool was moesten de ouders voor hun kleuters kiezen tussen de school in Onderdijke en de school in Oostwinkel. Op de Kruipuit was het dan ook ieder jaar uitkijken welke kleuters de overstap naar het lager onderwijs op de Kruipuit zouden maken.

Het was pas in 1985 toen Firmin Ginneberge aan het hoofd van de school stond dat de kleuterafdeling er is gekomen. De komst van de kleuterafdeling betekende een boost voor de school, die aanhield tot de heer Ginneberge op rust ging.

Kerntaak
Na het vertrek van de heer Ginneberge heeft de school een moeilijke periode doorgemaakt. Het is pas met de komst van directeur Manu Buysse dat het opnieuw de goede kant is opgegaan. Enkele jaren terug kon men er zelfs de 180ste leerling inschrijven.

Dat basisonderwijs organiseren geen kerntaak is van de gemeente heeft Open VLD Maldegem 20 jaar geleden al verklaard. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vormen zij met N-VA en De Merlaan de meerderheid. Die meerderheid heeft bij de onderhandelingen over het beleid afgesproken dat er naar een overnemer voor de GBS De Kruipuit zou worden gezocht.

Het personeel van de school werd in een korte personeelsvergadering op de hoogte gebracht van de overdracht van de school naar het GO!. Het nieuws werd pas officieel bekend gemaakt toen de datum van de overdracht van de school al vastlag.

Verder werken
Het ganse team van De Kruipuit was geschokt maar het heeft, in het belang van de leerlingen, niet gereageerd maar zijn werk verder gedaan.

Op de laatste schooldag vond noch de schepen van onderwijs, noch de rest van het schepencollege het een kerntaak om het personeel van de gemeenteschool van de Kruipuit te bedanken voor hun jarenlange inzet…

Deel dit artikel via :

Reacties gesloten