Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Maand: oktober 2020

Grote schoonmaak op het kerkhof

Terwijl, in het vooruitzicht van de hoogdagen van Allerheiligen en Allerzielen, meer mensen naar het kerkhof gaan om na te gaan of het graf van een familielid of vriend geen extra aandacht nodig heeft, is ook een ploeg van het gemeentepersoneel actief op het kerkhof in Adegem. Zij zorgen er voor dat tegen 1 november…

Voorlopig geen verkeerhinder in de Molenstraat

De gemeente kondigde aan dat er vanaf donderdag 22 oktober tot 6 november werken zouden uitgevoerd worden in de Molenstraat. Tussen 7 en 17 uur zou er daar enkel plaatselijk verkeer mogelijk zijn. De werken zijn na minder dan een dag al stilgelegd wegens wateroverlast. Alle verkeerborden zijn al weer verwijderd en er is opnieuw…

Hoplr zorgt voor een betere buurtwerking

De coronacrisis zorgt ervoor dat steeds meer mensen hun sociale contacten verliezen en er meer thuisisolatie dreigt. Zeker in die omstandigheden is het belangrijk dat men kan rekenen op de mensen in de onmiddellijke omgeving. Het digitaal platform Hoplr biedt met zijn buurtnetwerk in België en Nederland mensen de mogelijkheid om het leven in hun…

Sint-Adrianuskerk kreeg nieuwe bliksemgeleider

Bij een van de controles van de Adegemse kerk was vastgesteld dat de bliksemgeleider niet meer de bescherming bood die van een dergelijke installatie wordt verwacht. De kerkraad heeft een gespecialiseerde firma onder de arm genomen om deze week de oude bliksemgeleider te vervangen door een nieuw en betrouwbaarder exemplaar.

Tijdelijk verkeerslichten in de Gidsenlaan

Sinds 22 oktober worden in de Gidsenlaan vanaf het huis met nummer 27 werken uitgevoerd aan het voetpad. Tijdens die werken zal ook het verkeersplateau aan de uitrit van het Sint-Annapark worden aangepakt. Er komt een zebrapad op het verkeersplateau. De werken zullen vermoedelijk tot eind november duren. Tijdens de werken wordt het verkeer in…

Slag om Burkel herdacht met korte bloemenhulde

Nadat de herdenkingsplechtigheid van de Slag om Burkel aanvankelijk werd beperkt, besloot de gemeente, nadat de coronamaatregelen opnieuw waren verscherpt, om de plechtigheid af te gelasten. Om de herdenking toch niet onopgemerkt te laten voorbijgaan werden vrijdagmiddag aan het monument van Burkel bloemen neergelegd door schepen Nicole Maenhout.

Ook AZ Alma Eeklo stelt niet-dringende operaties uit

Net als in andere ziekenhuizen stijgt ook in het AZ Alma in Eeklo het aantal coronapatiënten. Omdat er de komende tijd nog een sterkere stijging wordt verwacht, worden er ook in het ziekenhuis in Eeklo extra maatregelen genomen. Om extra personeel en ruimte vrij te maken voor coronapatiënten worden niet-dringende operatieve ingrepen voor 4 weken…

Jaargang 17 nr. 882 – Week 43 : van 18 tot 24 oktober 2020

Were een guelle dikke smeedde vandeweke! Hier is Pol Veirmans 882ste Oigemse Gazedde, mee nieuws over ’t volgende: – Gemengd koor Canticorum repeteert in schuifjes – Een coronaveilige winterkermis – Werken in de Kallestraat en de Zandakkers – Het stonk maar het was niet schadelijk – Beperkte 11 november herdenking – Infosessie over borstkankeronderzoek –…

Gemengd koor Canticorum repeteert in schuifjes

Het was zeven maanden geleden dat de leden van het Gemengd Koor Canticorum nog eens samenkwamen om te zingen. Door de coronacrisis waren zowel repetities als optredens onmogelijk. Sinds deze week heeft het koor zijn repetities kunnen hervatten. “Samen met het bestuur heb ik een draaiboek uitgewerkt waardoor wij opnieuw coronaveilig kunnen repeteren. Ons koor…

Een coronaveilige winterkermis

Om de kermis coronaveilig te laten verlopen waren het schepencollege, het Adegems feestcomité en de foorkramers overeengekomen om de kermisattracties niet voor de kerk maar in de omgeving van Den Hoogen Pad op te stellen. Daardoor kon het aantal mensen dat gelijktijdig op de kermis aanwezig mocht zijn opgetrokken worden tot 400. Wie ouder was…