Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Dag: 12 juli 2020

Jaargang 17 nr. 868 – Week 29 : van 12 tot 18 juli 2020

De 868ste edissie van ons Oigemse Gazedde is greed, mee vandeweke nieuws over ’t volgende: – Adegem kermis op de valreep toch afgelast – Geen Kinepolisvuurwerk meer in de Gentweg – De Zandring organiseert buurtzoektocht – Speelpleinwerking leuk maar toch anders – Sint-Barbarakerk blijft verder gesloten – Vier zomerscholen en meer dan 100 kinderen

Adegem kermis op de valreep toch afgelast

Donderdagvoormiddag verschenen in Adegem Dorp de eerste foorkramen. Kort na de middag waren ze alweer vetrokken. Het schepencollege had, na overleg met de politie, beslist dat de zomerkermis toch niet kon doorgaan. Voorzitter David Storm en zijn Adegems feestcomité hadden, gezien de coronacrisis en de bijhorende maatregelen, eind maart al beslist dat het dit jaar…

Geen Kinepolisvuurwerk meer in de Gentweg

Met een kort vuurwerk sloot Kinepolis zijn openingsavond van “Kinepolis on Tour” in Maldegem af. Zowel de gemeente als Kinepolis zijn zo tevreden over de samenwerking dat er al werd afgesproken dat Maldegem volgend jaar in juli opnieuw als eerste “Kinepolis on Tour” mag ontvangen. Maar vooral voor de mensen die in de onmiddellijke omgeving…

De Zandring organiseert buurtzoektocht

Ook het jaarprogramma van de Zandring (Vliegplein, Zandakers en Blekkersgat) is door de coronacrisis in de war gestuurd. Het jaarlijks buurtfeest in juli moest worden afgelast. Om het gemis van het buurtfeest een beetje te compenseren kreeg ieder gezin uit de wijk een geraniumplantje. Wie door de wijk rijdt kan zien dat de mensen zorg…

Speelpleinwerking leuk maar toch anders

Vorige week ging ook op de Zandakkers de speelwerking van start. Ook bij de speelpleinwerking moeten de coronamatregelen inzake hygiëne en bubbels gevolgd worden. In tegenstelling met vorige jaren moesten de kinderen dit jaar wel vooraf ingeschreven zijn. “Komt er toch een kind dat niet ingeschreven is, dan sturen wij dat niet naar huis: wij…

Sint-Barbarakerk blijft verder gesloten

Nog minstens tot het einde van juli gaan de erediensten die in de Sint-Barbarakerk van Maldegem centrum voorzien waren door in de Sint-Adrianuskerk in Adegem. Begin juli besliste de kerkraad dat het voor zowel de pastoor en zijn assistenten als voor de gelovigen te onveilig was om in de kerk in Maldegem centrum erediensten bij…

Vier zomerscholen en meer dan 100 kinderen

Vorig jaar organiseerden Hanne De Baets en Stephanie Bral voor het eerst, in samenwerking met het OCMW, een zomerklas voor anderstalige kinderen. Door de coronacrisis heeft dit schooljaar een wending genomen die zwaar doorweegt op leerlingen met leerachterstand en leerlingen uit kansarme gezinnen. Daarom heeft de gemeente Maldegem dit jaar een extra inspanning gedaan en…