Adegems Nieuws
Gazette van Adegem - Gazedde van Oigem Pol Veirman

Dag: 19 januari 2020

Waarom Maldegem geen gratis huisvuilzakken meer geeft

Het nieuwe Maldegemse gemeentebestuur liet er van bij de start geen twijfel over bestaan dat er drastisch moest worden bespaard. Toen wij die uitspraak noteerden was onze eerste gedachte : “de eerste post waarop zal bespaard worden zullen de gratis huisvuilzakken zijn” – onze verwachtingen zijn uitgekomen! Tijdens de gemeenteraadszitting van december 2019 heeft de…

Te gast bij de GBS de Kruipuit

Vorige week besteedde meester Piet (Lammertyn) van de GBS De Kruipuit in zijn klas bijzondere aandacht aan de kranten en de journalistiek. Om de leerlingen te laten ontdekken hoe het nieuws wordt gemaakt nodigde hij een van onze medewerkers uit. Gedurende ruim een uur hebben de leerlingen vragen gesteld over het schrijven en het verspreiden van…

VZW de Redekiel voelt zich onheus behandeld

De vzw De Redekiel vindt het niet normaal dat de gemeente in het jeugdhuis een tienerwerking start en daarbij, zonder toestemming, het materiaal van de vzw gebruikt. Vorige week kondigde schepen van jeugd Glenn Longeville aan dat, nadat de gemeente midden 2019 het jeugdhuis de Redekiel in de Mevrouw Courtmanslaan had gesloten, er in het…

Inschrijven voor krokus- en paasvakantieactiviteiten

Ouders die hun kinderen willen inschrijven voor een of meerdere activiteiten die door de gemeente tijdens de krokus- en paasvakantie worden georganiseerd kunnen dit vanaf 1 februari om 9 uur doen via www.maldegem.be/webshop. Welke activiteiten er tijdens deze vakanties worden georganiseerd is terug te vinden in de vrijetijdsbrochure die eind 2019 in de scholen werd…